15/05/2014 - Trebeshina Factory Tour-Shkolla 9-vjecare 28 Nentori Vlore

Fabrika e Ujit Trebeshina hap dyert per t’u vizituar nga studentet e shkolles 9-vjecare 28 Nentori Vlorë.