Detergjentë dhe higjenizues
 • Smart Zbutes Arome Frutash

  Smart Zbutes Arome Frutash

  Zbutës rrobash me përbërje të pasur që do të kënaqë plotësisht kërkesat tuaja për:
  – t’u ruajtur të «gjalla», të reja dhe për më tepër kohë rrobat tuaja
  – t’u mbetur të buta dhe me aromë të mrekullueshme
  – t’u hekurosur më kollaj
  – t’u tharë më kollaj dhe
  – t’u eliminuar elektriciteti statik nga pëlhurat sintetike, si p.sh. në perdet prej najloni dhe poliestër

  Available in 3,85 ml

  Package: 4

 • Aroxol Anti Mol Plastike

  Aroxol Anti Mol Plastike

  AROXOL Moth Killer contains lavender scented hangers that effectively protect wool, furs and leather against moth (Tineola bisselliella) and discreetly perfume closets with a levander scent. The hangers do not stain clothes. Each hanger protects an area of 1 cubic meter and lasts for up to 3 months.

  Available in 4 pieces

  Package: 18

 • Aroxol Anti Mol Gel

  Aroxol Anti Mol Gel

  AROXOL Moth Killer contains lavender scented hangers that effectively protect wool, furs and leather against moth (Tineola bisselliella) and discreetly perfume closets with a levander scent. The hangers do not stain clothes. Each hanger protects an area of 1 cubic meter and lasts for up to 3 months.

  Available in 6 pieces

  Package: 24

 • Aroxol Anti Mol Pluhur

  Aroxol Anti Mol Pluhur

  AROXOL Sachets effectively protect your closets and drawers against moth, while releasing a discreet scent of lavender. The active ingredient the sachets contain, is gradually released in the area we would like to protect, through a special membrane, ensuring constant and effective protection against moth for up to 3 months. The sachets protect woolens, furs and leather garments, that are stored in confined spaces. Suitable for both closets and drawers. They do not stain clothes.

  Available in 4 pieces

  Package: 18

 • Aroxol Anti Mol Gel

  Aroxol Anti Mol Gel

  AROXOL Gel effectively protects woolens, furs and leather garments against moth, while discreetly perfuming the area with its lavender scent. The gel’s active ingredient, is gradually released in the area that needs to be protected, through a special membrane, ensuring thus constant and effective protection against moth. Each tablet protects an area of 1 cubic meter and lasts for up to 3 months. It does not stain clothes.

  Available in 3 pieces

  Package: 24

 • Aroxol Stik Mizash

  Aroxol Stik Mizash

  AROXOL Spiral are citronella scented, insect repellent sticks against mosquitoes and midges, for outdoor use. The active ingredients released when burning, repel the insects and prevent them from re-entering the area, while the ones remaining in the area are sedated and do not bite. One stick is enough for a 40 cubic meter area and lasts for approximately 4 hours.

  Available in 5 pieces

  Package: 12

 • Aroxol me Aparat

  Aroxol me Aparat

  AROXOL Liquid is an odourless insect repellent against mosquitoes and midges, for indoor and outdoor use. The vapours released during the heating of the wick, repel the insects and prevent them from re-entering the room, even with the lights turned on. Even the ones remaining in the room are sedated and do not bite. The liquid is used within a specific electrical appliance, such as the LMH05. One bottle is enough for a 40 cubic meter room and lasts for approximately 60 nights (when used for 8-10 hours every night). The device with switch and light indicator can also be used with AROXOL Mat tablets.

  Available in bottle 45 ml

 • Aroxol Mat

  Aroxol Mat

  AROXOL Mat is mainly a repellent against mosquitoes and midges, for indoor and outdoor use. The vapours released during the heating of the tablet, repel the insects and prevent them from re-entering the area, while the ones remaining in the area are sedated and do not bite. The tablets are placed on a specific electrical device with a metallic surface, such as the LMH05. One tablet is enough for a 40 cubic meter room and lasts for approximately 8 hours (a whole night). The device with switch and light indicator can also be used with AROXOL Liquid.

  Available in 30 pieces

  Package: 24 pieces

 • Aroxol Spiral

  Aroxol Spiral

  AROXOL Spiral are citronella scented, insect repellent coils against mosquitoes and midges. The active ingredients that are released when burning, repel the insects and prevent them from re-entering the area, while the ones  remaining in the area are sedated and do not bite. One coil is enough for a 40 cubic meter area and lasts for approximately 8 hours (a whole night). For outdoor use, place more coils around the area you need to protect.

  Package: 1o Pieces

 • Aroxol Insektesh

  Aroxol Insektesh

  AROXOL for flies and mosquitoes instantly kills flying insects (flies, mosquitoes, gnats), proper for indoor use. The droplets released while spraying, contain drastic ingredients that instantly exterminate flying insects.

  Available in 300 ml and 400 ml

  Package: 24 and 24

 • Aroxol Buburreca

  Aroxol Buburreca

  AROXOL for cockroaches and ants formula, is a mixture of pyrethrinoids, especially designed for eliminating crawling insects (cockroaches, ants, moths, fleas, ticks, spiders etc.). It can be used indoors throughout the year.  The droplets released while spraying, contain drastic ingredients that instantly exterminate crawling insects while its effect lasts for up to 4 weeks.

  Available in 400 ml

  Package: 24

 • Aroxol Mec Insekticid

  Aroxol Mec Insekticid

  AROXOL Mec Instant is an advanced, technological product. It is a ready-to-use waterbased creamy liquid, which instantly kills crawling insects (cockroaches, ticks, flees, ants, bugs, scorpions, centipedes). It is odourless and can be used both indoors and outdoors, offering a long lasting effect.

  Available in 400 ml

  Package: 16

 • Tik Tak WC Leng

  Tik Tak WC Leng

  TIK TAK Fresh is a thick lavatory cleanser which keeps your toilet clean, leaving a long lasting scent of freshness around your bathroom. Use regularly and keep your toilet shiny clean and freshly scented. With the fresh scent of wild herbs.

  Available in 750 ml

  Package: 16

 • Tik Tak WC Pluhur

  Tik Tak WC Pluhur

  Nuk ka permbajtje ne gjuhen shqipe.

 • Flos Star per Banjo

  Flos Star per Banjo

  • Asgjë nuk mund të krahasohet me pastërtinë e shndritshme të FLOS STAR. Me një spërkatje të thjeshtë dhe pa aspak fërkim, eliminon papastërtitë e vështira, kripërat dhe mbeturinat e sapunit, ndërkohë që jep shkëlqim pa lënë vijëzime.

  • Përdoreni në banjë ose në kuzhinë, për vaskat, lavamanët, çezmat, emalimet, sipërfaqet e paoksiduara, pllakat ose dyshemetë sintetike.

  • Me spërkatës të posaçëm shkume për një përshtatje më të mirë në sipërfaqe të inklinuara ose vertikale dhe për të mos u shpërndarë produkti në ambient

  Available in 5 L

  Package: 4

 • Flos Star per Banjo

  Flos Star per Banjo

  • Asgjë nuk mund të krahasohet me pastërtinë e shndritshme të FLOS STAR. Me një spërkatje të thjeshtë dhe pa aspak fërkim, eliminon papastërtitë e vështira, kripërat dhe mbeturinat e sapunit, ndërkohë që jep shkëlqim pa lënë vijëzime.

  • Përdoreni në banjë ose në kuzhinë, për vaskat, lavamanët, çezmat, emalimet, sipërfaqet e paoksiduara, pllakat ose dyshemetë sintetike.

  • Me spërkatës të posaçëm shkume për një përshtatje më të mirë në sipërfaqe të inklinuara ose vertikale dhe për të mos u shpërndarë produkti në ambient

  Available in 475 ml

  Package: 16

 • Eureka Zbardhues Professional

  Eureka Zbardhues Professional

  Bleaching powder for white clothes and for clothes with indelible colors, in professional packaging. Advanced formula without chlorine, which boosts the performance of every ordinary or concentrated detergent in powder or liquid form and removes even the toughest stains.

  Available in 5 kg

  Package: 4

 • Eureka Professional Super Lus

  Eureka Professional Super Lus

  Complete powder detergent in professional packaging. Its advanced formula with whitening factors can fight the toughest stains without damaging your articles’ texture. Suitable for all types of clothes.

  Available in 15 kg

 • Eureka Zbutes i Bardhe Lulezoje

  Eureka Zbutes i Bardhe Lulezoje

  Fabric softener for all types of clothes, in professional packaging. Its advanced composition ensures easy ironing, soft touch and a unique long lasting scent for clothes.

  Available in 5 kg

  Package: 4

 • Eureka Zbutes Blu Oqeani

  Eureka Zbutes Blu Oqeani

  Fabric softener for all types of clothes, in professional packaging. Its advanced composition ensures easy ironing, soft touch and a unique long lasting scent for clothes.

  Available in 5 kg

  Package: 4