Klorine
 • Klori Dinamik Ultra Flos

  Klori Dinamik Ultra Flos

  Përbërja e tij me faktorë detergjente të fortë, përbërës të kualitetit të parë dhe ujë të dejonizuar, garanton pastërti skolastike me shumë më pak mundim! (NaClO 4,7% gjatë prodhimit të produktit).

  Available in 750 ml and 1, 25 L

  Package: 15 and 9

 • Klori Dinamik Ultra Flos Fresh

  Klori Dinamik Ultra Flos Fresh

  Përbërja e tij me faktorë detergjente të fortë, përbërës të kualitetit të parë dhe ujë të dejonizuar, garanton pastërti skolastike me shumë më pak mundim! (NaClO 4,7% gjatë prodhimit të produktit)

  Available in 750 ml and 1, 25 L

  Package: 15 and 9

 • Klori Dinamik Ultra Flos Lemon

  Klori Dinamik Ultra Flos Lemon

  Përbërja e tij me faktorë detergjente të fortë, përbërës të kualitetit të parë dhe ujë të dejonizuar, garanton pastërti skolastike me shumë më pak mundim! (NaClO 4,7% gjatë prodhimit të produktit)

  Available in 750 ml and 1,25 ml

  Package: 15 and 9

 • Klori Dinamik Smart

  Klori Dinamik Smart

  • Për pastrim dhe zbardhje në maksimum, nuk nevojitet më asnjë produkt tjetër.

  • Përbërja e klorit dinamik FLOS (ΝαClO 4,7%) garanton sipërfaqe të pastra dhe higjienike dhe rroba në të vërtetë të bardha.

  • Klori dinamik FLOS ka filtrim të trefishtë. Në prodhimin e tij përdoret ekskluzivisht ujë i dejonizuar.

  Available in 750 ml and 2 L

  Package: 15 and 6

 • Klori Dinamik Smart

  Klori Dinamik Smart

  • Për pastrim dhe zbardhje në maksimum, nuk nevojitet më asnjë produkt tjetër.

  • Përbërja e klorit dinamik FLOS (ΝαClO 4,7%) garanton sipërfaqe të pastra dhe higjienike dhe rroba në të vërtetë të bardha.

  • Klori dinamik FLOS ka filtrim të trefishtë. Në prodhimin e tij përdoret ekskluzivisht ujë i dejonizuar.

  Available in 750 ml and 2 L

  Package: 15 and 6

 • Klori Dinamik Smart Lemon

  Klori Dinamik Smart Lemon

  • Zbardh rrobat dhe heq njollat.

  • Pastron në mënyrë të përsosur të gjithë ambientet.

  • Filtrim i dyfishtë, i prodhuar ekskluzivisht me ujë të dejonizuar.

  • Propozim ekonomik i pastërtisë higjienike.

  Available in 2 L

  Package: 6

 • Klori Dinamik Smart Classic

  Klori Dinamik Smart Classic

  • Zbardh rrobat dhe heq njollat.

  • Pastron në mënyrë të përsosur të gjithë ambientet.

  • Filtrim i dyfishtë, i prodhuar ekskluzivisht me ujë të dejonizuar.

  • Propozim ekonomik i pastërtisë higjienike.

  Available in 2 L

  Package: 6